تاریخ : سه شنبه, ۸ اسفند , ۱۴۰۲ Tuesday, 27 February , 2024

شطرنج شمال

28خرداد
ثبت نام نمایندگان رسانه ها به منظور پوشش مسابقات بین المللی شطرنج “جام گیلان”

ثبت نام نمایندگان رسانه ها به منظور پوشش مسابقات بین المللی شطرنج “جام گیلان”

مسابقات بین المللی شطرنج “جام گیلان” از روز شنبــــه ۱۸ لغایت ۲۵ تیــر مـاه ۱۴۰۱ بـا حضـور شطرنج‌بازانی از سراسر کشور و چنـد کشور جهان در دانشگاه گیلان برگزار می شود. اهالی محترم رسانه بـــرای ثبـــت نـــام ID کارت ایـن دوره از مسابقات بــا ورود به سایـت رسمی هیات شطرنـج استان گیلان بـه نـشانــی اینترنتـــی http://gilanchess.ir/idcard […]