گیلان، رشت، گلسار، مجموعه ورزشی یادگار امام، هیات شطرنج استان گیلان

تلفن تماس : ۳۲۱۱۳۰۵۰-۰۱۳